Nacontrole

Nacontrole

Bij de afsluiting van de kraamtijd maken wij met u een afspraak voor de nacontrole bij ons op de praktijk. De controle vindt plaats ongeveer 6 weken na de bevalling.

Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. We zullen dan het verloop van de bevalling, de kraamtijd en de weken daarna met u evalueren. Viel het mee? Wat is tegengevallen? Hoe ervaart u de nieuwe gezinssitiuatie? Bent u lichamelijk goed hersteld? Als u borstvoeding geeft, hoe verloopt de borstvoeding? Groeit uw kindje goed? Bent u al bij het consultatiebureau geweest?

nacontrole

Wij bespreken het gebruik van de anticonceptie en geven tips/advies bij een eventuele nieuwe kinderwens. Uiteraard hebt u ook alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Indien nodig of op verzoek zullen wij de bloeddruk meten en/of het Hb-gehalte bepalen.

Tot slot zullen wij u vragen hoe u de zorg die wij hebben verleend heeft ervaren en of u nog tips/ideeën voor ons heeft.

Stel uw vraag per e-mail