Zwangerschap

Zwangerschap

De eerste afspraak maken we meestal tussen de 8e en 10e week van uw zwangerschap en duurt ongeveer 1 uur. Zodra u weet dat u zwanger bent, kunt u bellen voor het maken van de eerste afspraak. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken en begint te tellen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.

zwangerschap

Tijdens de eerste controle wordt een termijnecho gemaakt om de duur van de zwangerschap vast te stellen. Een onderwerp dat ook aan de orde komt is prenatale screening. Dit zijn onderzoeken naar de gezondheid van uw ongeboren kindje en het risico op aangeboren afwijkingen. Hierover krijgt u van ons, indien u dit wenst, meer informatie. U kunt meer lezen over dit onderwerp op www.pns.nl .

Aansluitend op de eerste afspraak vindt het intake-gesprek plaats.
De volgende onderwerpen/vragen komen aan de orde:

  • Eerste dag van de laatste menstruatie
  • Datum van de zwangerschapstest
  • De regelmaat van uw menstruatie
  • Wanneer u gestopt bent met de anticonceptie (pil, spiraal, o.i.d.)
  • Komen er ziekten en of aangeboren afwijkingen voor in uw familie (denkt u bijvoorbeeld aan hartafwijkingen, suikerziekte, hoge bloeddruk of aan bijzonderheden die uw moeder in de zwangerschap had)
  • Bent u gezond? En uw partner?
  • Wat is uw verloskundige voorgeschiedenis (bent u al eens bevallen of heeft u een miskraam gehad?)

U kunt ons helpen door van te voren een vragenlijst in te vullen deze krijg je bij je aanmelding opgestuurd.

Bij een zwangere worden standaard de volgende bloedonderzoeken verricht: bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, Hepatitis B, Lues (syfilis), HIV, Hb (ijzergehalte) en glucose. U krijgt van ons formulieren mee voor het laboratorium in ziekenhuis Nij Smellinghe.

Tot slot informeren wij u over onze werkwijze en bespreken met u de wederzijdse verwachtingen. U krijgt tijdens uw eerste bezoek uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Tip

Om niets te vergeten kunt u thuis vast de vragen op papier zetten en meenemen naar het spreekuur. U kunt ze ook mailen naar info@verloskundigenpraktijkwolkom.nl
Bij uw eerste afspraak verzoeken wij u om de onderstaande gegevens mee te nemen: Verzekeringsgegevens + identiteitsbewijs Eventuele gegevens van eerdere zwangerschappen en bevallingen (die niet bij ons hebben plaatsgevonden).

Stel uw vraag per e-mail