Logo Wolkom

Stel uw vraag

Vul het onderstaande veld in om te zoeken naar uw vraag.

Erkenning kind

Binnen een huwelijk wordt de echtgenoot automatisch beschouwd als de wettelijke vader van een kind. Als u niet getrouwd bent, is het belangrijk uw kind te laten erkennen, zodat uw kind een ‘wettelijke’ vader krijgt. Degene die het kind erkent hoeft niet altijd de biologische vader te zijn. Hij gaat door de erkenning familierechtelijke betrekkingen aan. Dat wil zeggen dat hij onder andere een onderhoudsplicht krijgt en een erfrechtelijke band. Ook bij geregistreerd partnerschap moet de vader het kind erkennen. Dit kunt u doen door samen naar de gemeente te gaan, hierbij moet u zich kunnen legitimeren. Het wordt aangeraden dit al tijdens de zwangerschap te regelen. Indien dit na de geboorte gebeurt, moet de kraamvrouw schriftelijke toestemming geven of meegaan naar het gemeentehuis.

De vader van een kind dat binnen een huwelijk is geboren, krijgt ook automatisch het ouderlijke gezag. Dit betekent dat de vader de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Hij mag rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. De vader van een kind dat binnen een geregistreerd partnerschap is geboren, krijgt automatisch het gezag op voorwaarde dat het kind door deze vader erkend is. Als de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt de vader niet automatisch het gezag. Deze vader moet, om het ouderlijke gezag over een kind te krijgen, samen met de moeder een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. (bron: www.postbus51.nl )

Stel uw vraag per e-mail