Logo Wolkom

Stel uw vraag

Vul het onderstaande veld in om te zoeken naar uw vraag.

Vocht vasthouden

In de zwangerschap is het normaal dat u een beetje vocht gaat vasthouden. Sommige vrouwen houden echter zóveel vocht vast dat niet alleen handen en voeten, maar het hele lichaam opzwelt. Te veel vocht vasthouden kan betekenen dat de bloeddruk stijgt. Wanneer dit het geval is, overleg dan altijd met uw verloskundige. Wij zullen de bloeddruk zonodig extra controleren en eventueel advies geven. Is de bloeddruk niet te hoog dan zit er niets anders op dan de bevalling rustig af te wachten. Een aantal tips om nog meer vocht te voorkomen zijn: zoutarm eten, veel drinken, vochtafdrijvende thee, het voeteneinde van uw matras iets verhogen en niet te lang stilstaan. U zult echter merken dat het vocht pas echt verdwijnt als u bevallen bent.

Stel uw vraag per e-mail