Logo Wolkom

Stel uw vraag

Vul het onderstaande veld in om te zoeken naar uw vraag.

Wisselende stemmingen

Wisselingen in uw stemming horen bij de zwangerschap. Praat er over en laat u er niet door uit het veld slaan. Het lucht op als u erover praat en de omgeving begrijpt wat er met u aan de hand is.

Stel uw vraag per e-mail