Logo Wolkom

Kinkhoest-vaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoest-vaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoest komt tegenwoordig steeds vaker voor, ook bij volwassenen en kinderen die al zijn ingeënt tegen kinkhoest. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen door een bacterie. Hierdoor krijgen mensen vaak klachten die lijken op een verkoudheid. Veel mensen krijgen last van heftige hoestbuien, soms met lichte koorts of braken.

Pasgeboren baby’s die nog niet zijn ingeënt kunnen hier erg ziek van worden. Zij kunnen moeite met ademhalen krijgen en in het ergste geval een longontsteking.

Kinkhoest kan enkele weken tot maanden aanhouden en wordt verspreid door druppeltjes uit de keelholte die door niezen of hoesten in de lucht of op de handen terechtkomen. Het is daarom belangrijk om niet in de buurt van pasgeboren baby’s te niezen of te hoesten, en altijd goed de handen te wassen.

Er is een nieuw vaccin dat beter beschermt tegen kinkhoest dan het oude vaccin. Als vrouwen zich tijdens de zwangerschap laten vaccineren met dit nieuwe vaccin, geven zij hun kindje nog voor de bevalling beschermende antistoffen mee tegen kinkhoest. De beste periode om een zwangere vrouw te vaccineren is tussen 28 en 32 weken zwangerschap. Vaccinatie is mogelijk tot 38 weken.

De vaccinatie kan op eigen kosten worden gehaald bij GGD Fryslân, onder andere op maandagavond in Drachten. De kosten voor het vaccin zijn €32,50. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt via 088-2299222.

 

Stel uw vraag per e-mail